Facebook

Lägrets Facebooksida är den kommunikationskanal vi framförallt kommer använda nu strax innan, under och efter lägret. Här kommer vi kontinuerligt lägga upp bilder och text från Konfa 2016.

Eftersom det är just en sida, och inte en grupp, kommer även de utan ett Facebookkonto åt sidan, den fungerar alltså som en hemsida.